Metode ispitivanja

VIZULENO ISPITIVANJE

Pored vizuelnog ispitivnaja zavrenih spojeva i proizvoda od metalnih materijala, KonMat je akreditovan i za daljinsko vizuelno ispitivnje.

ISPITIVANJE PENETRATNITIMA

Akreditovani smo za penetrantsko ispitivanje zavarenih spojeva, čeličnih odlivaka i otkovaka kao i odlivaka od legura aluminijuma i magnezijuma.

ISPITIVANJE MAGNETSKIM ČESTICAMA

Akreditovani smo za ispitivanje magnetskim časticama svih feromagntičnih materijla (zavarni spojeva, odlivci, otkovci, šavne i bezšavne cevi, limovi).

ISPITIVNAJE ULTRAZVUKOM

Pored ispitivnaja zavarenih spojeva, akreditovani smo i za ultrazvučno ispitivanje odlivaka, otkovaka , čeličnih profila i limova.

RADIOGRAFSKO ISPITIVNAJE

KonMat je akreditovan za radiografsko ispitivanje zavarenih spojeva i odlivaka na čeličnim i alumijumskim proizvodima. Pored najčešće korišćenog radiografskog ispitivnaja izotopom, KonMat poseduje terenski usmerene rendgene od 200 i 300 kV i jedini u Srbiji panoramski rengen od 200 kV. Po važećim standardima za radiografsko ispitivanje čeličnih proizvoda dečljine ispod 10 mm bi trebala da se izvodi prozračivanjem X-zracima.

METALOGRAFKO ISPITIVANJE METODOM OTISKA MIKROSTRUKTURE

Metalografko ispitivanje metodom je prektično jedina metoda ispitivanja koja može da prisustvo nepravilnosti u materijalau/mikrostruturi u najranijim fazama nastajanja istih i to mnogo ranije nego nego što nepravilnosti postnu kritične. Jedino se ovom metodom mogu utvrditi početne faza tzv. "puzanja" materijala i to nekoliko hiljada radnih sati ranije nego što su resursi materijala iscrpljeni. Pored toga, jedino se metalografijom mogu utvrditi mikrostrukturne promene koje ukazuju na degradaciju materijala bilo zbog proteklog veka eksploatacije bilo zbog ekcesnih situacija -prekomerna radna ili dugotrajna povišena temperatura i sl. KonMat je akretovan i za metalografiju bez razranja i za klasičnu metalografiju.

OSTALE METODE ISPITIVANJA

Ultrazvučno merenje debljine zida metalnih materijala (UTD)
Raspolažemo sa četiri ultrazvučna merača debljine (D-metra) sa serijom sondi i etalona koje omogućuju merenje debljine od 1-500 mm čeličnih materijala.

Merenje tvrdoće materijala prenosnim uređajem (HT)
Na raspolaganju su POLDI, ultrazvučni i udarno-odskočni prenosni merači tvrdoće i odgovarajući etaloni čime se pokriva merenje tvrdoće različitih metalnih materijala različitih debljina.

Ispitivanje nepropusnosti vakuum metodom (LT)
Ravane i ugaone vakuum kutije sa ejektorima (vakuum se postiže kompriminovanim vazduhom) omogućava efiksnije ispitivanje nepropusnosti od kutija koje koriste vakuum pumpe.

Saradnjom sa poslovnim partnerima možemo da merimo naponska stanja posuda pod pritiskom ili čelične konstrukcije, akustičnu emisiju, pozitivnu identifikacije hemijskih elemenat (semikvantitativna hemijska analiza - PMI), termoviziju.

Pretraga

sertifikat naslovna

Uslovi korišćenja sajta

Vlasnik domena www.konmat.com, www.konmat.rs i www.konmat.co.rs je KonMat d.o.o. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takodje vlasništvo KonMat d.o.o. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je KonMat d.o.o.