O nama

KonMat d.o.o. osnovan je aprila 1997. godine sa osnovnom delatnošću "Tehničko ispitivanje i analiza", a sa idejom da se razvija u pravcu pružanja usluga u oblasti ispitivanja metodama bez razaranja. Osnivači i suvlasnici preduzeća su Svetlana i Živko Štrbački, dipl. inž. met., koji su nakon višegodišnjeg iskustva u istraživanju, ispitivanju i kontroli materijala stečenog u Institutu za crnu metalurgiju, odlučili da stečena znanja primene u inženjerskoj praksi. Do 2000. godine KonMat je prvenstveno pružao usluge metalografskih ispitivanja metodom bez razaranja odnosno površinske metalografije, uzimanjem otisaka mikrostrukture – metalografskih replika.

Strpljivim radom i stalnim ulaganjem u kadrove i opremu, a svesni potreba tržišta, KonMat je prerastao u laboratoriju koja potpuno samostalno pruža usluge iz svih važnijih metoda ispitivanja bez razaranja.

Tehničko osoblje KonMat-a je obučeno u skladu sa zahtevima važećih standarda za sve metode ispitivanja za koje je KonMat akreditovan. Pored domaćih uverenja posedujemo i međunarodne sertifikate za sve važnije metode IBR-a.

Stičući važne referense, KonMat je 2004. godine, kao jedina privatna Laboratorija zadovoljio uslove na prvom Javnom tenderu koji su raspisale Termoelektrane "Nikola Tesla" iz Obrenovca i kvalifikovao se za usluge ispitivanja metodama bez razaranja.

Novembra 2005. godine KonMat je završio proces akreditacije kod Akreditacionog tela Srbije (akreditacioni br. 01-127) kao nezavisna laboratorija za ispitivanje metodama bez razaranja i metalografska ispitivanja u skladu sa standardom SRPS EN ISO 17025.

U skladu sa standardom ISO 9001, novembra 2008. godine sistem menadžmenta kvaliteta KonMat-a je certifikovan i od strane TÜV SUD Srbije (sertifikat br. 12 100 40971 TMS).

Strateški cilj KonMat-a je stalno unapređenje kvaliteta pruženih usluga i razvoj novih metoda, kao bi sačuvali poverenje koje Korisnici imaju prema našem osoblju i kvalitetu rada.

KonMat je kadrovski i tehnički opremljen da samostalno izvodi sledeća ispitivanja metodama bez razaranja:

  • Vizuelno ispitivanje (VT) uključujući i video endoskop
  • Ispitvanje penetrantima (PT)
  • Ispitivanje magnetskim čestica (MT)
  • Ispitivanje nepropusnosti (LT)
  • Ultrazvučno ispitivanje (UT)
  • Radiografsko ispitivanje (RT) i gama i x-zracima
  • Metalografsko ispitivanje bez razaranja metodom replika

Ultrazvučno merenje debljine zida i terensko merenje tvrdoće materijala terenskim uređajima se podrazumeva.

U saradnji sa spoljnjim saradnicima vršimo i ispitivanje naponskog stanja objekta pri radnim i probnim operećenjim i praćenje deformacionih procesa akustičnom emisijom.

Pored toga, vršimo kompletna ispitivanja u cilju atestiranja zavarivača i kvalifikacije tehnologije zavarivanja.

Dugogodišnje iskustvo u ispitivaju materijala, brojne referense i poslovna politika garantuju korisnicima naših usluga pouzdane rezultate ispitivaja koje prati kompetentno mišljenje i tumačenja.

KonMat je učestvovao i ima značajne referense na poslovima remonata, revitalizacija i izgradnje novih najznačajnijih termoenergetskih objekata kao i na raznovrsnim objekatima procesne industrije.

Pored toga, posedujemo iskustva i u ispitivanjima čeličnih konstrukcija u oblasti građevinske delatnosti - mostovi, hale, kranske staze i sl.

Pretraga

sertifikat naslovna

Uslovi korišćenja sajta

Vlasnik domena www.konmat.com, www.konmat.rs i www.konmat.co.rs je KonMat d.o.o. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takodje vlasništvo KonMat d.o.o. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je KonMat d.o.o.