Sertifikati

Od sredine 2003. do 2005. godine u laboratoriji KonMat su vršene pripreme i uvođenje sistema rada u skladu sa zahtevima standarda JUS ISO/IEC 17025:2000, tako da je Laboratorija 2. novembra 2005. godine dobila prvo Rešenje o akreditaciji laboratorije za ispitivanje pod akreditacionim brojem 01-127, od strane Akreditacionog tela Srbije i Crne Gore (JUAT).

Jula 2007. godine izvršeno je usklađivanje sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2006 i manje proširivanje obima akreditacije, na osnovu čega je izdat Sertifikat o akreditaciji pod istim akreditacionim brojem, sada od strane Akreditacionog tela Srbije.

Prema tada važećim pravilima akreditacije, prva reakreditacija je izvršena nakon pet godina, i izdat sertifikat 5. novembra 2010. godine kada je izvršeno još jedno proširivanje obima akreditacije.

ATSobimtuv

Laboratorija je 2008. godine pokrenula postupak sertifikacije u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2000, kod nemačkog sertifikacionog tela „TÜV SÜD Management Service GmbH“, zbog pružanja usluga namenjenih izvozu.

Kako je sistem već bio usklađen sa zahtevima standarda ISO/IEC 17025:2006, ovaj proces je brzo završen, i 27. novembra 2008. godine dobijen je Sertifikat pod registracionim brojem 12 100 34911 TMS za oblast "Pružanje usluga ispitivanja sa i bez razaranja na zavarenim spojevima i metalnim proizvodima, ispitivanje cevovoda i opreme pod pritiskom; propisivanje tehnologije zavarivanja, kontrola i nadzor nad zavarivanjem".

Decembra 2009. godine izvršeno je usklađivanje sa standardom ISO 9001:2008, a jula 2011. Sertifikat je produžen do 29. juna 2017. godine.

Pretraga

sertifikat naslovna

Uslovi korišćenja sajta

Vlasnik domena www.konmat.com, www.konmat.rs i www.konmat.co.rs je KonMat d.o.o. Sadržaji, informacije i fotografije, prikazani na sajtu, ukoliko nije drugačije navedeno, su takodje vlasništvo KonMat d.o.o. Nosilac autorskih prava opštih i informativnih materijala, predstavljenih na sajtu, je KonMat d.o.o.